FORTRAN (FORMULA TRANSLATOR)
Veri Tipleri
Fortran 90 da 3 tip veri vardır:
A- Sayısal Veriler (Nümerik)
a. Tamsayı (INTEGER9)
· Pozitif veya negatif olabilir.
· Tamsayı olarak tanımlansa da Fortran da geçersiz olan sayı 3.000
vs dir. (Bu sayı reeldir)
· -- 50, 67 – Fortran’da yazılabilecek sayılardır.
b. Reel sayılar (REAL) (DOUBLE PRECISION) double precision da
tanıdıgımız veri tipinde bellekte veri için iki kat daha fazla yer ayrılır.
· 36.000 , 56.45 , 0.785 gibi arada nokta kullanılarak yazılmıs
ondalık sayılar reeldir.(Virgül degil nokta!)
· Bir tamsayı (ör: 4568) reel sayı olarak tanımlanmaz.
· Üstel tipteki reel sayıların gösteriminde bir E harfi kullanılır.
Yani:
4.78*103 üstel ifadesi Fortran da 4.78E3 ya da 0.478E4 seklinde
gösterilir.
c. Karmasık Sayılar (COMPLEX)
· 4.5 + 8.2 Fortran gösterimi: (4.5 , 8.2)

Makalenin devamı için tıklayın

Gönderi için shyama 'ya tesekkür ederiz.